ประชุมหารือทีมตำบลเพื่อหามาตรการ ค้นหากลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัส Covid - 19ในพื้นที่ ( ช่วงนี้เราต้องเตรียมพร้อมทุกวัน )- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

ประชุมหารือทีมตำบลเพื่อหามาตรการ ค้นหากลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัส Covid - 19ในพื้นที่ ( ช่วงนี้เราต้องเตรียมพร้อมทุกวัน )  
วันที่ 26 มีนาคม 63 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน,รอง ผบ.ฉก.30,หัวหน้า ปชด.,รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน,ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ,ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข ประชุมหารือทีมตำบลเพื่อหามาตรการ ค้นหากลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัส Covid - 19ในพื้นที่ ( ช่วงนี้เราต้องเตรียมพร้อมทุกวัน )
วันที่ : 6 2563 : 14:07  10841 ครั้ง


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : saraban@kohsathon.go.th โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่