อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน สแกนหมู่บ้าน ให้ความรู้ แจกหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสทุกครัวเรือน - อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน สแกนหมู่บ้าน ให้ความรู้ แจกหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสทุกครัวเรือน   
อบต.เกาะสะท้อนลงพื้นที่ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน รองปลัด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์จากโรงพยาบาลตากใบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งสองแห่ง อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน สแกนหมู่บ้าน ให้ความรู้ แจกหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสทุกครัวเรือน “”#เราจะตั้งใจทำงานเพื่อพวกคุณ ขอให้พวกคุณร่วมมือกับเรา เราจะร่วมกันต้านเชื้อไวรัส Covid-19 ไปด้วยกัน เราจะปราบมันก่อนสิ้นเดือนนี้น่ะค่ะ สู้ๆ
วันที่ : 6 2563 : 14:04  11041 ครั้ง


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ โทรสาร : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๒

E-mail : saraban@kohsathon.go.th โทรศัพท์ : ๐๗๓-๕๔๕๐๒๐

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kohsathon.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่