• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 

ประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

เรื่อง โครงการ "มือถือเก่าไป   ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"

***********************************

 

พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลได้บริจาคโทรศัพท์เก่า