• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 อบต.เกาะสะท้อน โดย รองปลัด อบต.เกาะสะท้อน ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และเพิ่มศักยภาพการสื่อสาร ประจำปี 2560 ของ มนร. ณ ห้องประชุมอำเภอตากใบ