นางสาวนูรีซัน   มะเก

                                       ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

                                                 

                                                       นางสาวปริศนา   อาแวสู

                                                           เจ้าพนักงานธุรการ

                                                

                         นางสาวฟารานาเดียร์   ยูนุ๊                              นายยาหะยีบากา

                        ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล                            พนักงานขับรถยนต์

 

                              

                               นายมะนาวี นิเฮง                              นายอาหามะไฟซาล ดาเลง

                           คนงานประจำรถขยะ                                 คนงานประจำรถขยะ