• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

355509649371878578481030854610441206780015389790709254855457096banner 168865985banner 200759862banner 177862790banner 478166252banner 492244932banner 559583090

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะสะท้อน (หลังใหม่)   

หมู่ที่ 2 บ้านเกาะสะท้อน ขนาดสูง 2.20 เมตร ยาว 45.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่

อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะ

********************************************