• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในและภายนอก อาคารที่ทำการ อบต.เกาะสะท้อน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะสะท้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 121
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะสะท้อน (หลังใหม่) หมู่ที่ 2 บ้านเกาะสะท้อน โดยวิธีเฉพาะ เขียนโดย Super User 104
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาตำบลเกาะสะท้อน โดยวิธีคัดเลือก เขียนโดย Super User 91
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกกาเปาะ - สันติสุข โดยวิธีคัดเลือก เขียนโดย Super User 138
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเกาะสะท้อน - สันติสุข(ช่วง กม.0+820-1+349) โดยวิธีคัดเลือก เขียนโดย Super User 119
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกกาเปาะ - ตะเหลี่ยง เขียนโดย Super User 103
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 เขียนโดย Super User 162
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบร์ หมู่ที่ 1 บ้านปูยู ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาาส เขียนโดย Super User 132
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะเหลี่ยง หมู่ที่ 4 , 7 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาาส เขียนโดย Super User 135
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยีกูมะ หมู่ที่ 8 บ้านาราญอ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาาส เขียนโดย Super User 112