• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
องค์ความรู้ (KM) เขียนโดย Super User 50
กระบวนงาน อบต. เขียนโดย Super User 58
คู่มือการปฏิบัติงาน อบต. เขียนโดย Super User 152
ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ เขียนโดย Super User 153
รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำปี เขียนโดย Super User 96
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 131
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี เขียนโดย Super User 109
Q&A เขียนโดย Super User 308
มาตรฐานการให้บริการ เขียนโดย Super User 1378
โครงสร้างหน่วยงาน เขียนโดย Super User 176