• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
องค์ความรู้ (KM) เขียนโดย Super User 191
กระบวนงาน อบต. เขียนโดย Super User 171
คู่มือการปฏิบัติงาน อบต. เขียนโดย Super User 278
ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ เขียนโดย Super User 268
รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำปี เขียนโดย Super User 290
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 215
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี เขียนโดย Super User 197
Q&A เขียนโดย Super User 452
มาตรฐานการให้บริการ เขียนโดย Super User 1836
โครงสร้างหน่วยงาน เขียนโดย Super User 308