• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

355509649371878578481030854610441206780015389790709254855457096banner 168865985banner 200759862banner 177862790banner 478166252banner 492244932banner 559583090

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เขียนโดย Super User 1070
แหล่งท่องเที่ยวของตำบลเกาะสะท้อน เขียนโดย Super User 20
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เขียนโดย Super User 799
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เขียนโดย Super User 552
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 36
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เขียนโดย Super User 567
แผนดำเนินงาน เขียนโดย Super User 757
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP) เขียนโดย Super User 2150
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เขียนโดย Super User 611
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เขียนโดย Super User 853