• random1.png
 • random2.png
 • random3.png
 • random4.png
 • random5.png
 • random6.png

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

355509649371878578481030854610441206780015389790709254855457096banner 168865985banner 200759862banner 177862790banner 478166252banner 492244932banner 559583090

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 1. ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ดาวน์โหลด
15-03-2560
  ประกาศงองค์กรบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน   ********************************** ดาวน์โหลดเอกสาร
2017-03-09-03-10-24
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน  เรื่องเจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุรธรรมและความโปร่งใส ********************************************************************************     ดาวน์โหลดเอกสาร
2560
  ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนรธิวาส ************************************************************************************************* องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย เพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการ งบประมาณ ประจำปี  พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,734,400.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบและร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                     ดาวน์โหลดรายละเอียด
2
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ***************************                                 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน  ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขึ้น  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจำปี  2559  เมื่อวันจันทร์ ที่  15  สิงหาคม  2559  และสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจำปี  2559  เมื่อวัน พุธ ที่   24  สิงหาคม 2559  และได้รับความเห็นชอบจากนายอำเภอตากใบ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน        ได้ลงนามบังคับใช้เป็นข้อบัญญัติแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             อาศัยอำนาจตามความใน วรรค 3 มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป          ...
2015-11-05-07-35-08
                                                                                                     ...
2015-11-05-07-25-07
                                                                                                     ...
 • วันเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
 • โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานในพื้นที่ (2)
 • โครงการรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ (Bike for dad) เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนร่มกับหน่วยงานราชการในตำบลเกาะสะท้อน

 • โครงการเทศกาลกวนอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2559
 • โครงการเยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ธรรมชาติ (กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล ที่ต้นทาง) ประจำปี 2558
 • โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน ประจำปี 2558

 

กระทู้ล่าสุด

 • ไม่มีกระทู้แสดง

นายก อบต.เกาะสะท้อน

นายจีระศักดิ์ เล็งฮะ

ราคาน้ำมันวันนี้

เวลาละหมาด จ.นราธิวาส

 

 

พยากรณ์อากาศ

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

341024
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์แล้ว
เดือนนี้
เดือนแล้ว
รวมทั้งหมด
1781
3085
24379
309052
41947
42588
341024

ไอพีคุณคือ 54.167.135.61
Server Time: 2017-03-26 20:37:47

จำนวนผู้ออนไลน์ตอนนี้

มี 97 ผู้มาเยือน และ 12 สมาชิก ออนไลน์

 • cooperschulte5
 • julietdurand72
 • faustov7405235
 • jodikellum2835
 • willypittmann0
 • marcellahawes2
 • archer47b577973
 • gennieholtzmann
 • mickigarnsey795
 • altondreyer0063
 • isabeljeffers15
 • ywybuluv

Login Form